do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Zamknięcie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że z dniem 22 czerwca 2016r. zamyka nabór wniosków na wsparcie zatrudnienia (poprzez refundację wynagrodzenia, nagród, składek na ubezpieczenie społeczne) osób bezrobotnych poniżej 30-go roku życia w ramach art. 150f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2016r. poz. 645).

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r.