do góry

  • -A A A+
  • BIP
  • Wysoki kontrast
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
Tel. centrala: 086 215 80 10
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4 Slajd 5 Slajd 6

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji Konkursowej w celu oceny i opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017r w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w ramach programu Aktywizacja i Integracja.

Informacja dla bezrobotnych

Z dniem 23.01.2017 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zaprzestaje wysyłania powiadomień SMS do bezrobotnych i poszukujących pracy informujących o zbliżającym się terminie wizyty w urzędzie.

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r.